Blog Nieuws Gebruiksaanwijzingen FAQ Contact
Discreet en veilig bestellen

Wat is Transseksueel?

Iemand die transseksueel is, beschouwt zichzelf als iemand van de andere sekse. Zo beschouwt een transseksuele man zich als vrouw en een transseksuele vrouw zich als man.

Een transseksueel heeft ook grote behoefte om dit aan de buitenwereld te laten zien. Opgemerkt moet worden dat een transseksueel in de regel geen behoefte heeft om dit in extreme mate te tonen, zoals bijvoorbeeld een dragqueen of travestiet. Transseksuelen willen net als normale mannen en vrouwen opgaan in de massa, zonder dat er extra aandacht aan wordt geschonken. Met name dit laatste is juist kenmerkend voor veel travestieten en dragqueens.

Transseksualiteit is volgens het DSM-IV handboek een vorm van een geslachtsidentiteitsstoornis (genderdysforie), waarbij er bij de persoon in kwestie een verschil bestaat tussen de beleefde seksuele identiteit en de biologische seksuele identiteit. Artsen spreken daarom bij transseksualiteit over "geslachtsidentiteitsstoornis". Overigens is er veel discussie over het feit dat transseksualiteit op dit moment als een geslachtsidentiteitsstoornis wordt geclassificeerd in het DSM-IV handboek. De vergelijking wordt gemaakt met homoseksualiteit in de jaren 50. Ook dit werd toen als identiteitsstoornis aangemerkt, met als gevolg een vooral medisch psychische benadering. Dit is in de zeventiger jaren pas gewijzigd nadat homoseksualiteit, net als biseksualiteit, uit het handboek voor artsen werden geschrapt. Transseksualiteit lijkt in sterke mate nog in dat stadium van kennisontwikkeling te zitten.

Uit onderzoek is gebleken dat er een verschil is in een hersengebied welke de seksueel dismorfe kern genoemd wordt. Bij transseksuele mannen ziet dit er uit als bij een niet-transseksuele vrouw. Omgekeerd ziet dit er bij een transseksuele vrouw er uit als bij een niet-transseksuele man. De populatie waarop dit onderzoek gebaseerd is, is echter klein. Onderzoekers hopen dan ook dat meer (voormalige) transseksuelen na hun dood hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, zodat hier meer onderzoek naar kan worden gedaan.

Door het verschil tussen de eerder genoemde beleefde seksuele identiteit en de biologische seksuele identiteit volgt bij transseksuelen de wens in transitie te gaan naar het andere geslacht. Omdat genderdysforie in verschillende gradaties voorkomt zal niet ieder genderdysfore persoon de volledige transitie willen doorlopen. Opgemerkt moet worden dat er ook verschillende redenen zijn, waarom velen überhaupt de volledige transitie niet kunnen doorlopen. Te denken valt o.a. aan culturele, financiële en religieuze redenen.

Transseksualiteit en de wens om van geslacht te veranderen, komen in alle culturen voor. Opvoeding heeft hier, o.a. door de aangeboren kenmerken in de hersenen, geen invloed op (zie ook het deel over de seksueel dismorfe kern in de hersenen hierboven). Genderdysfore gevoelens kunnen zich ook al heel vroeg naar buiten toe openbaren.