Blog Nieuws Gebruiksaanwijzingen FAQ Contact
Discreet en veilig bestellen

Wat is COC?

COC staat voor "De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC", meestal afgekort tot N.V.I.H. - COC, of kortweg COC. Het COC is een Nederlandse belangenorganisatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele mannen en vrouwen.

Op de website van het COC vind je meer informatie!